Важните правила за преминаване през кръгово кръстовище

<?echo $companyName . __(' logo')?>

Правилата за преминаване през кръгово кръстовище (КК), могат да бъдат смущаващи не само за начинаещите шофьори. Много от водачите смятат, че автомобилът, който вече е навлязъл в кръга е с предимство по определение. Това не винаги е така. Има различни видове КК, регулирането на които се извършва по различен начин. Недоброто познаване на правилата за движение в различните случаи, може да натовари излишно движението.

Определянето на вида КК и правилното разчитане на знаците, с които се регулира движението свързано с него, ще ви позволи да се възползвате в най-голяма степен от предимствата на този вид събирателен елемент от пътната или уличната мрежа.

Най-често срещаните кръстовищата с кръгово движение са два вида – регулирани и нерегулирани. Независимо дали управлявате личния си автомобил или кола под наем, следващите важни правила представени от Юнивърсъл Кар Рент, ще ви помогнат да преминете гладко през всяко кръгово кръстовище.

Регулирани кръгови кръстовища. Пътен знак Г12 „Кръгово движение“

Пътен знак Г12 е от групата на пътните знаци със задължително предписание. Той не определя предимството за преминаване през КК.

Пътен знак Г12

Този знак указва единствено, че кръстовището е кръгово, както и посоката на движение, по която трябва да навлезете в него. Той не дава предимство за навлезлия в кръга по подразбиране. При липса на пътен знак относно предимството, тук важи правилото за  предимство на дясностоящия. То гласи, че на кръстовище на равнозначни пътища, водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна.

Пътен знак  Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство”

Регулираните КК най-често се маркират с пътен знак Б1 “Пропусни движещите се по пътя с предимство”.

Пътен знак Б1

В този случай движещите се в кръга са с предимство. Така регулираното КК има много добра пропускателна възможност. Също така то позволява поддържането на сравнително висока скорост при преминаването му. Най-подходяща за навлизане или излизане от този вид кръгово кръстовище е дясната лента.

Кръгови кръстовища регулирани с комбинация от пътните знаци Г12 и Б1

Тази ситуация е съвсем различна, що се отнася до предимството за преминаване през КК.

В този случай пътният знак Г12 указва само, че това е КК, както и посоката, която трябва да се следва при навлизане в него.

Пътният знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство” пред навлизащия автомобил означава, че той не е с предимство и трябва да пропусне автомобилът, който вече е в КК. Точната формулировка на правилото е: „На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътните превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство."

Най-често КК в страната са регулирани с пътния знак Г12 в комбинация с знаците Б1 или Б3 „Път с предимство“. Пътният знак Б3 е недвусмислен.

Нерегулирани кръгови кръстовища

При втория вид – нерегулирано кръгово кръстовище или още кръстовище на равнозначни пътища, важи правилото за дясностоящия. Това означава, че предимство има навлизащият в кръга автомобил. Автомобилът, който вече е в кръга, на свой ред трябва да пропусне другите навлизащи превозни средства.

Пътна сигнализация при маневри свързани с кръговото кръстовище

При извършването на маневра за навлизане или излизане от КК трябва да обявите намерението си, като включите мигача.

Ако искате да се включите в лявата лента на КК, включете левия мигач. По този начин останалите водачи ще разберат намерението ви и ще ви пропуснат.

 

Този сайт използва бисквитки. Научи повече тук.
Приеми
Този сайт използва бисквитки. Научи повече тук.
Приеми