Защо шофираме с включени светлини през цялата година?

<?echo $companyName . __(' logo')?>

Светлините на автомобила, са вашите очи след залез и през цялото време осъществяват комуникацията с останалите участници в движението. Предназначението на късите светлини, дългите светлини и фарове за мъгла, е да подобряват видимостта, когато тя падне под определена граница. Функцията им е да компенсират недостига на естествена светлина, макар че донякъде представляват компромис със зрението на водачите. При неправилно регулиране или употреба, те могат да бъдат опасни.

СВЕТЛИНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ДЕНЯ (DRL)

Някои държави изискват автомобилите да бъдат оборудвани с дневни светлини (DRL), за да се увеличи видимостта на движещите се превозни средства през деня. В Канада автомобилите произведени или внесени след 1990 г., трябва да бъдат оборудвани със специални дневни светлини. Функционално предназначените дневни светлини, са изискване към всички нови автомобили, произвеждани или продавани в Европейския съюз, след 2011 г. Освен ЕС и Канада, страните, които изискват DRL са Албания, Аржентина, Бразилия, Босна и Херцеговина, Колумбия, Исландия, Израел, Македония, Норвегия, Молдова, Русия, Сърбия и Уругвай.

РИСКОВЕ И НЕДОСТАТЪЦИ НА DRL (Daytime running lights)

  • Светлините на автомобила са основен консуматор на мощност за електрическата инсталацията на автомобила.
  • Много водачи потвърждават по-честото изгаряне на крушките на фаровете, нарушени връзки на кабелите и кабелните съединения, и отчитат риск от прегряване и запалване на кабелите.
  • Подобно на климатика, дневните светлини увеличават разхода на гориво, а от там и емисиите в атмосферата.
  • В градски условия акумулаторът постоянно се дозарежда, което в крайна сметка налага преждевременната му замяна.  
  • Всяка промяна в ъгъла на светене, дори с 1%, разстройва зрението и затруднява възприятията.

Светлинните дразнители инстинктивно се избягват. За водачите това може да означава отклоняване на погледа от пътя или избягване огледалата за задно и странично виждане. В резултат рискът от инциденти се увеличава.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ

В скандинавските страни, например Финландия, дневните светлини се появяват, като механично улеснение на водачите в условия на хроничен недостиг на естествена светлина.

През 2006 г. Европейската комисия по транспорт издава препоръка за намаляване жертвите по пътищата, чрез целодневно движение на МПС с включени къси или дневни светлини. Кампанията е под надслов „Включените светлини спасяват живот”. На следващата година в Европа е отчетена тенденция към увеличаване броя на инцидентите, въпреки въведената мярка. В редица европейски страни дневните светлини са отменени.

Разпределение на страните в ЕС, където целогодишно се шофира с включени  светлини (маркираните в червено)

В ЕС няма единни законови разпоредби, относно използването на дневни светлини. Шофьорите, пътуващи през държавите-членки, следва да се запознаят със съответните местни правила. В много от тези страни, използването на фаровете остава задължително само, когато е тъмно – през нощта.

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (Правило № 48 на ИКЕ на ООН), описва интензитета на светлината, маркировката и позицията на дневните светлини.

ПРАВИЛАТА В БЪЛГАРИЯ

В чл. 70 (3) от Законa за движение по пътищата, е записано, че “през деня моторните превозни средства, се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини" (oт 2012 г. важи целогодишно).

Допълнителните разпоредби към Закона, определят понятието дневни светлини. Това са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътното превозно средство при движението му.

ЗАКОН ИЛИ КОЙ КАКТО ГО РАЗБИРА?

Няма предвиденa санкция за неправилно регулирани фарове, но има санкция за неизправни светлини. Така водачи, чиито крушки са изгорели току що, по време на шофиране, могат да бъдат наказвани.

Тъй като в ЗДвП не е указaна позицията, формата, цветът или видът крушка, габаритите и LED светлините, също могат да се приемат за светлини за движение през деня. Решението дали водачът, включил светлини различни от късите, е в нарушение или не, остава в ръцете на контролното лице.

Въпреки това законите са за всички и трябва да се спазват. Противоречията се решават с нови и по-прецизни правила, които да бъдат в полза на обществото.


Разчитайте на коли под наем в София от Юнивърсъл Кар Рент. Всеки от моделите в нашия автопарк, е с оптимално поддържана осветителна система.

Този сайт използва бисквитки. Научи повече тук.
Приеми
Този сайт използва бисквитки. Научи повече тук.
Приеми