Фикцията „предимство на кръстовище“ и възможното решение

<?echo $companyName . __(' logo')?>

Предимство е правото на един участник в движението да премине преди друг, през дадено място от пътното платно, регламентирано в Правилника за движение по пътищата. Непознаването или свободната интерпретация на правилата, превръщат предимството в едно доста относително понятие. Това става причина за високата концентрация на ПТП, особено на кръстовища. Нека си припомним правилата за преминаване на кръстовище и възможното решение, идващо от технологиите.

ВИДОВЕ КРЪСТОВИЩА И ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЯХ

Преди всичко при приближаване на кръстовище, водачите са длъжни да намаляват скоростта или да спрат, за да пропуснат пътните превозни средства и пешеходците, които имат предимство за преминаване.

1.Кръстовище, на което няма сигнализиран път с предимство.

  • Водачът на нерелсовото пътно превозно средство, е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна. От същото правило се ръководят помежду си и водачите на релсовите пътни превозни средства.
  • Водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне релсовите пътни превозни средства, независимо от посоката на движението им.
  • Водачът на пътно превозно средство, което излиза от земен път на път с настилка, е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се движат по пътя с настилка.

2.Кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство.

  • На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство.
  • Когато на кръстовище пътят с предимство променя направлението си, което е указано с допълнителна табела Т13, водачите, които излизат от него, се ръководят помежду си от правилата на чл. 103, т. 1 и 2. От същите правила се ръководят помежду си и водачите на превозни средства, които навлизат в пътя с предимство.

3.Регулирано кръстовище.

  • На кръстовище, на което с пътни знаци, със сигнал на регулировчик или със светофар е разрешено едновременното преминаване на релсови и нерелсови пътни превозни средства, водачите на нерелсовите превозни средства са длъжни да пропуснат релсовите независимо от посоката на движението им.

4.Нерегулирано Т-образно кръстовище.

Поради неизвестни причини в нерегулираното Т-образно кръстовище, правилата за движение по пътищата не важат. Много често водач, който кара по горната част на Т-образното кръстовище решава, че има предимство, понеже се движи направо. Т.е. липсата на четвърта улица, превръща правата улица в главна. Такова нещо в Правилника липсва, но ясно е определено, че когато няма знаци, важи правилото за дясностоящия.

ТЕХНОЛОГИИТЕ, КАТО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА

Технологията Traffic Light Assist, разработвана от Audi цели водачите да получават информация за трафика в реално време. Компанията създава смарт-табло, което получава информация в реално време от системата за управление на трафика, следяща светофарите.

Докато чака на свързания светофар, водачът вижда на таблото информацията за времето, в което светлините ще се сменят. Всеки отделен автомобил приближаващ кръстовище, контактува с централната система за контрол на трафика и има точно определен момент, в който да премине по безопасен начин. Така водачите могат да съобразяват скоростта си и да избягват прекомерното изчакване и задръстванията.

Технологията позволява съкращаване на времето необходимо за придвижване от точка А до точка Б, като същевременно се намаляват емисиите CO2 в атмосферата.

На същия принцип системата Light Traffic регулира процеса на преминаване на кръстовищата от велосипедисти и пешеходци.

Новите модели на Audi вече разполагат с технологията и са свързани с инсталираните интелигентните светофари в някои градове на САЩ. Първите интелигентни градове в Европа, които ще могат да се възползват от иновацията, ще бъдат обсъдени в IOT Arena на тазгодишното издание на Lux Live. Изложението е планирано в края на ноември 2016 г.


Повече за технологията Light Traffic и резултатите от изложението, очаквайте скоро в блога на Юнивърсъл Кар Рент.

Този сайт използва бисквитки. Научи повече тук.
Приеми
Този сайт използва бисквитки. Научи повече тук.
Приеми